Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng được lập ra giữa bạn và chúng tôi về việc sử dụng bất kỳ các dịch vụ hay tính năng của XSVN.vip của bạn. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi những điều khoản và điều kiện này.

Quyền gắn với dịch vụ

XSVN sẽ sở hữu và duy trì mọi quyền lợi sở hữu trí tuệ đối với dịch vụ của chúng tôi nhưng không cần thiết phải tuyên bố là mình có quyền sở hữu trí tuệ đối với các liên kết đến website khác không phải của XSVN. Các quyền sở hữu trí tuệ này thuộc về các website được kết nối.

XSVN sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về các thông tin, dịch vụ và nội dung của những website được liên kết. Bạn là người chịu tất cả các trách nhiệm trong việc sử dụng, khai thác, cung cấp thông tin cá nhân, v.v… cho các website này.

Sử dụng và chấm dứt sử dụng dịch vụ

Bạn chỉ có thể sử dụng nội dung của dịch vụ của chúng tôi cho mục đích cá nhân của riêng bạn, không được sao chép, thay đổi, sửa đổi, tạo ra các ấn phẩm nào khác của dịch vụ. Nếu bạn không chắc liệu dự định sử dụng Dịch vụ của bạn có được phép hay không, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

XSVN sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc gián đoạn, trì hoãn, mất hoặc sai lệch thông tin từ những hành động tấn công của cá nhân hay tổ chức nào khác, cũng như về các sự cố kỹ thuật trong khi cung cấp dịch vụ. XSVN cũng không chịu trách nhiệm về các phát sinh từ dịch vụ hoặc từ sự trao đổi giữa bạn với những người dùng khác.

Độ tuổi sử dụng

Tất cả mọi người đều có thể sử dụng website này để cập nhật thông tin, tin tức. Tuy nhiên, nếu bạn muốn bình luận hoặc đăng tải thông tin lên website, bạn phải đủ 18 tuổi và có đủ khả năng chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

Những điều cấm theo luật

Bạn hiểu và đồng ý rằng, việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ tại XSVN là quyền lợi đồng thời cũng là nghĩa vụ của bạn, theo các phương diện về đạo đức và pháp luật.

Trách nhiệm cá nhân của bạn được xác lập theo Khoản 2, Điều 12, Nghị định 97/2008/NĐ-CP, Nghị định 97/2008/NĐ-CP ban hành ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính Phủ về Quản lý sử dụng Internet và Thông tư 07/2008/TT-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 18 tháng 12 năm 2008 hướng dẫn về hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử cá nhân: “người sử dụng phải chịu trách nhiệm về những nội dung thông tin do mình đưa vào, lưu trữ, truyền đi trên Internet theo quy định của pháp luật”.